Privaatsuspoliitika

OÜ Lääneranaa Kinnisvara privaatsuspoliitika lähtub Eesti Vabariigi seadustest ning on
koostatud eesmärgiga kaitsta OÜ Lääneranna Kinnisvara endiste, praeguste ja tulevaste
klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt selgitame privaatsuspoliitika eeskirja, mis käsitleb
kliendi isikuandmete kogumist, talletamist, edastamist ja avaldamist.

ISIKUANDMETE KOGUMINE, KASUTAMINE JA TÖÖTLEMINE

OÜ Lääneranna Kinnisvara kogub ja käsitleb isikuandmed, mis on meile antud vabatahtlikult,
pärinevad avalikest registrites või on lepingu täitmisega seonduvad andmed ehk nimi,
telefoninumber, emaili aadress, postiaadress ja muud andmed (nt sõlmitud lepingud,
hinnapakkumised, kinnisvara tutvustamine ja osutatud teenused jms).

OÜ Lääneranna Kinnisvara kogub Sinu andmed vastutustundlikult selleks, et saata ettevõtte
müügipakkumisi, infot kliendipäevade allahindlustest ja/või toimumistest, turu-uuringute
läbiviimiseks, kinnisvara valdkonna info kogumiseks, pakkumiste koostamiseks ja
saatmiseks.

Isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek.
Me ei edasta, müü ega levita meile usaldatud isikuandmed ega tegutse vastuolus Eesti
Vabariigi seadustega.

Kui Sa ei soovi meile oma iskuandmed usaldada ega ole nõus andmete kasutamisega või Sul
on tekkinud selle kohta lisaküsimusi, siis palun kirjuta meile info@laanerannakv.ee

Compare listings

Compare